Föredrag för den nordiska språkvården

spotspot spot

Jag höll idag på inbjudan av ett samarbetsprojekt mellan de nordiska språkråden ett föredrag om språkvård och ny text.
Vad kommer språkvårdens roll vara när nya skribenter, nya skrivsituationer och nya genrer skapar nya stilsorter och nya konventioner? Ljusbilder här.

 

Advertisements