Seminarium i Uppsala

På inbjudan av Joakim Nivre höll jag den 18 februari ett seminarium om Konstruktionella särdrag i text för informationsåtkomst för Lingfilinstitutionen i Uppsala.

Informationsåtkomstsystem betraktar text som en oordnad påse ord eller ibland som en oordnad påse n-gram. Text är mer än så! Jag kommer att berätta om konstruktionsgrammatik som är ett modell som minskar eller helt tar bort gränsen mellan lexikon och syntax och om ett antal experiment jag och mina kollegor gjort för att studera attitudinella uttryck – uttryck för känsloläge och åsikter – i text (främst engelsk text). Experimenten tar avstamp i konstruktionsgrammatik och betraktar konstruktioner som särdrag på samma abstraktionsnivå som lexikala uttryck. Vi har lyckats visa att manuellt valda konstruktionella särdrag är signifikanta för attitudinella uttryck och att de går att behandla på samma sätt som lexikala termer i textanalys – vi kan därmed fortsätta experiment med konstruktioner för att förbättra precision i klassificering av texter för informationsåtkomst utan att komplicera tillämpningens processmodeller.

Advertisements