“Classification along Genre Dimensions” av Mikael Gunnarsson

Mikael Gunnarsson på Borås högskola försvarade offentligen den 29 april sin avhandling Classification along Genre Dimensions med Ragnar Nordli från Oslo som opponent och där jag hade äran vara medlem av betygsnämnden. Avhandlingen gav en teoretisk bas för studiet av genrer för informations- och biblioteksvetenskapen och samlade flera forskningsriktningars problemformuleringar varefter den redovisade en serie experiment i genrebestämning med maskininlärningsmetoder. Den kommer otvetydigt kunna utgöra en grund för mycket fortsatt arbete i informationsvetenskaperna där ofta genre tagits som en fix och färdig kategori utan vidare eftertanke. Borås var också soligt och behagligt; disputationen trespråkigt genomförd på norska, danska och svenska.

Advertisements