Föredrag om “Storskalig och användbar textanalys”

Som en del av kursen i språkteknologi på KTH gav jag idag en föreläsning om “Storskalig och användbar textanalys” där jag berättade om några fallstudier från affärslivet och gav en del förmaningar om att textanalysutvecklingsarbete bör vara hypotesdriven och inte explorativ. Ljusbilder finns här.

Advertisements