Forskningsrådet på Kungliga biblioteket

Jag avporträtteras som ledamot i Kungliga bibliotekets nystartade forskningsråd. Jag har stora förhoppningar på att Kungliga biblioteket kan vara en institution som tar plats som ideledare i vissa informationspolitiska frågor! http://biblioteksbladet.se/2014/10/07/nya-ledamoter-i-kbs-forskarrad/

Advertisements