Stiftelsen för rättsinformation

Jag talade på Stiftelsens för rättsinformation årsmöte på Riksarkivet. Jag fortsatte på samma tema som i föredraget för Föreningen för ADB och juridik häromveckan och beställde mer insikter från jurister om ägande till data. Det finns gott hopp om att detta ska bli av, eftersom Stanley Greenstein från Institutet för rättsinformatik som bäst tar sig an utmaningen i sitt avhandlingsarbete! Ljusbilder här.

Advertisements