Presentation på Kungl. Biblioteket

Jag har talat om termer och tidslinjer och bibliotekens roll i ny text och big data på KB:s arrangemang i serien “Kulturarvet som ettor och nollor“.

Mest uppmärksamhet fick mitt förslag att minnesinstitutionerna måtte ta på sig rollen som åskledare för upphovsrättsstrider istället för att backa ängsligt från konflikter.

ljusbilder här!

Advertisements