Föredrag: “Från strängar till begrepp – hur textanalys kan användas för att klustra termer”

Jag hade idag, den 5 november, glädjen att på Bibliometriforums seminarium under temat “Metoder för ämnesklassificering och beskrivning av forskningspublikationer” få tala om några textanalytiska idéer som kan användas som hjälp för kategorisering av vetenskaplig text och visade några exempel på hur forskningsansökningar kan kategoriseras. Ljusbilder finns här!

Advertisements