Informationsimbalans för jurister

Jag hade glädjen att få tala på Stiftelsens för rättsinformation årskonferens där temat i år diskuterade möjligheter och risker med att bearbeta och utvinna information ur stora datasamlingar. I mitt föredrag berörde jag hur en viktig faktor är dels informationsimbalans där den enskilda kunden eller medborgaren inte har samma överblick över data som en organisation som samlar data och kan dra slutsatser ur den och dels hur algoritmer som drar sådana slutsatser gör en del ansvarsfrågor svåra att lösa. Jag är själv bekymrad inför att juridiken hoppas kunna bemöta utmaningar orsakade tekniska landvinningar genom att hänvisa till tidigare praxis men där tekniken dramatiskt ändrat några av de grundförutsättningar som denna praxis bygger på. Juridiken hoppas jag tar en tydlig roll i att utveckla den intellektuella apparatur som behövs i takt med mer autonoma algoritmer!

Ljusbilder finns här.

Inspiration finns här.

Advertisements