Gunnel Källgren-seminarium

Jag hade glädjen att få hålla seminarium på institutionen där jag studerat och doktorerat i samband med att stipendiet till Gunnel Källgrens minne delades ut. Gunnel var min handledare under större delen av doktorandstudierna men hann tyvärr lämna oss innan jag hann klart :-(. Ljusbilder

Advertisement